Welkom bij

Psychologenpraktijk Connect

Wij bieden kortdurende psychologische behandeling voor volwassenen met uiteenlopende klachten.

Wij zijn beiden werkzaam als GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) en maken gebruik van onder andere cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness en acceptance and commitment therapy.

Welkom bij

Psychologenpraktijk Connect

Wij bieden kortdurende psychologische behandeling aan voor volwassenen met uiteenlopende klachten.

Wij zijn GZ-Psycholoog (BIG) en werken onder andere met Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schematherapie, Mindfulness en Acceptance en Commitment therapy.

Behandelaanbod

Binnen Connect bieden we hulp aan volwassen (18+) en werken we cliëntgericht, volgens evidence-based richtlijnen en altijd rekening houdend met de hulpvraag en de behoeften van de cliënt. In onze behandelingen maken we gebruik van een combinatie van verschillende interventies en behandelmethodieken, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie (SFT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), mindfulness, acceptance en commitment therapy (ACT).
Het gebruik van deze behandelmethoden is geen doel op zich, maar dient voornamelijk ter ondersteuning van ieders persoonlijke vraag, proces en verhaal.

Voor wie?

Iedereen kan in zijn of haar leven psychische klachten ontwikkelen. Soms gaan deze vanzelf over en soms is wat extra hulp nodig.

Veel voorkomende klachten of problemen waarvoor je bij ons terecht kan:

Onzekerheid of faalangst (wanneer je bang bent om te falen of bovenmatig onzeker bent over je doen en laten, met vaak uitstellen en vermijden als gevolg).

Stress of overbelasting (wanneer je je constant opgejaagd en gespannen voelt, slecht
slaapt en hoofdzaken niet meer van bijzaken kan onderscheiden).

Paniekaanvallen (wanneer je onverwachts last hebt van heftige angstaanvallen die gepaard kunnen gaan met lichamelijke sensaties, vaak met vermijding als gevolg).

Overmatig piekeren of angst voor alledaagse dingen (wanneer angstige gedachten overheersen en je gedachten aan catastrofale gevolgen niet goed meer kunt beheersen).

Sociale angst (wanneer je je angstig voelt in sociale situaties en bang bent bekritiseerd of vernederd te worden).

Ziekte angst (wanneer je je overmatig zorgen over je gezondheid, je lichaam of het hebben van een ernstige ziekte, waardoor je situaties uit de weg gaat).

Dwanggedachten en/of dwanghandelingen (wanneer je opdringende gedachten hebt en of ook dwangmatig handelingen moet uitvoeren om de angstige gedachte te laten reduceren).

Somberheid/depressie (wanneer je je overwegend neerslachtig voelt, je tot minder in staat bent, of minder plezier haalt uit het leven).

Trauma’s (als je na het meemaken van een traumatische gebeurtenis klachten behoudt zoals flashbacks, angst, vermijding en schuldgevoelens).

Gestagneerde rouw (wanneer na verloop van tijd het verdriet over het gemis van de overleden dierbare niet minder wordt en je dagelijks leven er onder lijdt).

Maar ook kan je bij ons terecht met meer brede vragen aangaande:

Moeite met emoties

Moeite met zingeving

Moeite met assertiviteit

Moeite met relaties

Identiteit en autonomie

Studie- of werkproblemen

Twijfel je of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Wanneer niet?

Wij behandelen geen mensen met ernstige problemen op het gebied van verslaving, eetproblematiek, psychose of persoonlijkheidsproblematiek, of mensen die in crisis zijn.
De huisarts kan je in dit soort situaties doorverwijzen naar de specialistische GGZ, die meer intensieve en multidisciplinaire zorg kan bieden.

Wie zijn wij?

Annemijn VerhoefAnnemijn Verhoef

Ik ben Annemijn Verhoef, GZ-psycholoog en woonachtig in Amsterdam. In 2007 heb ik mijn studie Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Ik ben mijn loopbaan begonnen binnen de verslavingszorg. Daarna heb ik ook ervaring opgedaan binnen de basis GGZ en binnen de psychiatrie. Ik heb dus ervaring met het (langdurig) behandelen van meer complexe problematiek maar ook met korter durende behandelingen gericht op lichte problematiek, allebei met veel voldoening. Naast mijn werk binnen een grote instelling ben ik jarenlang werkzaam geweest binnen het Centrum voor Mindfulness. Ik gaf daar hoofdzakelijk Mindfulness training aan groepen.
Ik werk momenteel naast mijn werk in de praktijk, ook bij het NPI, Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek.

Ervaring deed ik de afgelopen jaren op in het behandelen van de gevolgen van traumatische/ingrijpende gebeurtenissen, stemmings- en angstklachten, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, identiteits- en autonomieproblematiek en jongvolwassenproblematiek.

 

Ik ben opgeleid als GZ-psycholoog bij RINO in Amsterdam. Daarnaast heb ik diverse opleidingen en trainingen gevolgd zoals: acceptance and commitment therapy (ACT), affect fobie therapie (AFT), schematherapie (SFT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), cognitieve gedragstherapie (CGT) en mindfulness based stress reduction/cognitive therapy (MBCT/MBSR).

Lisa BojahrLisa Bojahr

Ik ben Lisa Bojahr, GZ-psycholoog en geboren en getogen in Amsterdam. Mijn studie heb ik aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en vervolgens heb ik een paar jaar in Brazilië gewoond, waar ik in samenwerking met de Federale Universiteit van Rio de Janeiro wetenschappelijk onderzoek heb gedaan. Vervolgens heb ik als psycholoog ruime ervaring opgedaan bij verschillende GGZ organisaties en een lange tijd in de verslavingszorg gewerkt.
Toch werk ik het prettigst in een kleine organisatie, waar de zorg nog beter afgestemd kan worden op de cliënt. Ik werk met veel plezier parttime bij een expertisecentrum voor schematherapie. En in 2021 ben ik samen met Annemijn Verhoef psychologenpraktijk Connect gestart. 

Mijn GZ-opleiding heb ik afgerond bij RINO in Amsterdam afgerond. Daarnaast ben ik geschoold in het geven van verschillende behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie (SFT), EMDR, affect fobie therapie (AFT), imaginaire exposure en rescripting en acceptance and commitment therapy (ACT).

Annemijn Verhoef

Annemijn Verhoef

Ik ben Annemijn Verhoef, GZ-Psycholoog en woonachtig in Amsterdam. In 2007 heb ik mijn studie Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Ik ben mijn werkbaan begonnen binnen de verslavingszorg. Daarna heb ik ook ervaring opgedaan binnen de basis GGZ en binnen de psychiatrie. Ik heb dus ervaring met het (langdurig) behandelen van meer complexe problematiek maar ook met korter durende behandelingen gericht op lichte problematiek, allebei met veel voldoening. Naast mijn werk binnen een grote instelling ben ik jarenlang werkzaam geweest binnen het Centrum voor Mindfulness. Ik gaf daar hoofdzakelijk Mindfulness training aan groepen.
Ik werk momenteel naast mijn werk in de praktijk, ook bij het NPI, Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek.

Ervaring deed ik de afgelopen jaren op in het behandelen van de gevolgen van traumatische/ingrijpende gebeurtenissen, stemmings- en angstklachten, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, identiteits- en autonomieproblematiek en jongvolwassenproblematiek.

 

Ik ben opgeleid als GZ-Psycholoog bij het Rino in Amsterdam. Daarnaast heb ik diverse opleidingen en trainingen gevolgd zoals: Acceptance en Commitment theapy (ACT), Affect Fobie Therapie (AFT), Schematherapie (SFT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Mindfulness Based Stress Reduction/Cognitive therapy (MBCT/MBSR).

Lisa Bojahr

Lisa Bojahr

Ik ben Lisa Bojahr, GZ-psycholoog en geboren en getogen in Amsterdam. Mijn studie heb ik aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en vervolgens heb ik een paar jaar in Brazilië gewoond, waar ik in samenwerking met de Federale Universiteit van Rio de Janeiro wetenschappelijk onderzoek heb gedaan. Vervolgens heb ik als psycholoog ruime ervaring opgedaan bij verschillende grote GGZ instellingen in specialistische GGZ (depressie, psycho-trauma, angst, psychiatrie en de verslavingszorg).
Toch werk ik het prettigst in een kleine organisatie, waar de zorg nog beter afgestemd kan worden op de cliënt. Ik werk met veel plezier parttime bij een kleine ambulante instelling gericht op verslavingsproblematiek. En in 2021 ben ik samen met Annemijn Verhoef psychologenpraktijk Connect gestart.

Mijn GZ-opleiding heb ik aan de RINO in Amsterdam afgerond. Daarnaast ben ik geschoold in het geven van verschillende behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie (SFT), EMDR, affect fobie therapie (AFT), imaginaire exposure en rescripting en acceptance and commitment therapy (ACT).

Kosten en vergoeding

Vergoeding

Wij hebben er als praktijk voor gekozen geen contracten met zorgverzekeringen af te sluiten (www.contractvrijepsycholoog.nl). Toch kan de behandeling meestal grotendeels of geheel vergoed worden vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, aangezien wij als GZ-psychologen een BIG-registratie hebben.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je verzekering en de door jouw gekozen polis. De vergoeding varieert tussen de 55% en 100% van de totale kosten. Bij een naturapolis krijg je meestal tussen de 55% en 80% vergoed. Bij een zuivere restitutiepolis wordt de behandeling doorgaans 100% vergoed. Er zijn echter ook restitutiepolissen waarbij je niet alles vergoed krijgt.
Ons advies is om altijd voorafgaand aan de intake uit te zoeken welk deel van de therapiekosten door je verzekering worden vergoed en hoeveel je zelf moet betalen. Dit kan je achterhalen door bij jouw verzekering na te gaan hoeveel procent van de door de Nationale Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven door hen vergoed wordt bij ongecontracteerde psychologische behandeling.

Belangrijk om te weten

  • Om een behandeling vergoed te krijgen heb je een verwijzing van de huisarts nodig.
  • Er dient sprake te zijn van een diagnose volgens de DSM-5 die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen.
  • Een aantal DSM-5 diagnoses en therapieën wordt niet vergoed (onverzekerde zorg), te weten: relatietherapie, aanpassingsstoornissen en burn-out.
  • Houd ook rekening met het verplichte eigen risico van minimaal 385 euro per kalenderjaar.

Kosten

Voor zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar, hanteren wij de tarieven die jaarlijks door de NZa wordt vastgesteld. De kosten van jouw behandeling zijn gebaseerd op prestaties die worden afgeleid van de werksetting, het beroep van jouw behandelaar en type consult. In psychologenpraktijk Connect werken we in een vrijgevestigde praktijk, zijn we beide GZ-psycholoog en bieden we individuele behandeling aan. De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan of brief aan de huisarts, verslaglegging na een gesprek) die nodig is voor de behandeling is meegerekend in het tarief. Dit staat niet apart op de factuur. De directe tijd is dus leidend en dit zie je terug op de factuur. Zie hieronder een overzicht van de tarieven 2024.


Na de intake (diagnostiek gesprek), welke 60, 75 of 90 minuten kan duren, wordt door jouw behandelaar een diagnose gesteld volgens de DSM-5 en wordt de zorgvraagtypering (zorgzwaarte) vastgesteld. Daarna volgt een adviesgesprek en bij wederzijds akkoord starten de behandelgesprekken, welke doorgaans 60 minuten duren. Samen met je behandelaar bespreek je het behandelplan en het aantal gesprekken dat nodig zal zijn.

ConsulttypeMinutenTariefPrestatiecode
diagnostiek45€ 159,70CO0432
diagnostiek60€ 183,44CO0562
diagnostiek75€ 223,48CO0692
diagnostiek90€ 274,01CO0822
behandeling30€ 95,67CO0367
behandeling45€ 135,89CO0497
behandeling60€ 161,46CO0627
behandeling75€ 198,72CO0757
behandeling90€ 242,76CO0887

Facturatie

De facturatie bestaat uit losse zorg consulten die per maand gefactureerd worden. Je betaalt eerst zelf de factuur aan ons en vervolgens kan je de factuur declareren bij de zorgverzekeraar. In de tabel hier boven zie je een overzicht van de prijzen van de verschillende consulten die door de NzA (2024) zijn vastgelegd. 

Zelf betalen?

Mochten jouw klachten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, maar je wil wel graag in behandeling, dan kan dat ook. De kosten van de behandeling zijn dan voor jouw rekening. Daarbij hanteren wij het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA), namelijk 114,41 euro (sessie van 45 minuten).

Afzeggen

Het kan natuurlijk voorkomen dat je je afspraak moet afzeggen of wilt verzetten. Behandelgesprekken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd, zullen in rekening gebracht worden. Het tarief hiervoor is 50 euro per consult. De verzekering vergoedt deze kosten niet. Een bericht van verhindering kan op elk tijdstip van de dag worden doorgegeven op via de mail of telefoon.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door onderstaand aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen binnen een week contact met je op en bij wederzijds akkoord plannen we een intakegesprek in. Dit gesprek is bedoeld om samen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je klachten, van wat er in je leven speelt en wat je graag zou willen bereiken. Voor de behandeling is een verwijsbrief voor de basis GGZ van de huisarts nodig, die kan je meenemen, mailen of je huisarts vragen het direct naar ons te sturen.